Prípravky


ELASTIQ ULTRA obmedzenie zberových strát

FARMCLEAN univerzálny čistiaci prostriedok

GLYFIN zmáčadlo k totálnym herbicídom

PREFIN zmáčadlo pre pôdne herbicídy

TEGOPLANT SPU adjuvant – zmáčadlo

AM – AGRO s.r.o., Murgašova 38/2, 949 01 Nitra  |  tel.: 037/651 21 35  |  e-mail: info@am-agro.com  |  IČO: 36 671 291  |  IČ DPH: SK2022233873