Plodiny

obilniny

Herbicídy

AM STAR PACK (metsulfuron-methyl 200 g/kg, fluroxypyr 200 g/l)

DESORMONE LIQUID 60 SL (2,4-D 600 g/l)

DICOPUR M 750 (MCPA 750 g/l)

Fungicídy

ALBUKOL (tebuconazole 250 g/l)

AM EXTRA (azoxystrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l)

BUMPER 25 EC (propiconazole 250 g/l)

RONDO (quinoxyfen 500 g/l)

Insekticídy

CYTHRIN 25 EC (cypermethrin 250 g/l)

Stimulátory

ASAHI SL (rastový biostimulátor)

Hnojivá

CHELÁT Cu 9 (listové hnojivo s vysokým obsahom Cu 120 g/l)

CHELÁT Mn 6 (listové hnojivo s vysokým obsahom Mn 79 g/l)

MOLYBDENIT (listové hnojivo s vysokým obsahom molybdénu N 50 g/l, Mo 33 g/l)

PLONVIT (listové hnojivo s komplexným obsahom živín N 195 g/l, MgO 26 g/l, SO3 58,5 g/l + mikroprvky)

SLAMEX (prípravok pre zrýchlenie rozkladu pozberových zvyškov N 174 g/l, MgO 31 g/l + mikroprvky)

SULVIT (listové hnojivo s vysokým obsahom síry N 200, SO3 760 g/l)

Pomocné látky

AMCEL (chlormequat chlorid 750 g/l)

obilniny

Herbicídy

CLINIC TF (glyphosate 360 g/l)

Insekticídy

CYTHRIN 25 EC (cypermethrin 250 g/l)

Stimulátory

ROOTER (stimulátor koreňového systému)

Hnojivá

CHELÁT Mn 6 (listové hnojivo s vysokým obsahom Mn 79 g/l)

MOLYBDENIT (listové hnojivo s vysokým obsahom molybdénu N 50 g/l, Mo 33 g/l)

Pomocné látky

ELASTIQ ULTRA (obmedzenie zberových strát)

repka

Herbicídy

ALIGRAM (propaquizafop 100 g/l)

BUTISAN 400 SC (metazachlor 400 g/l)

BUTISAN STAR (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l)

CLOMATE (clomazone 360 g/l)

Fungicídy

ALBUKOL (tebuconazole 250 g/l)

Insekticídy

CYTHRIN 25 EC (cypermethrin 250 g/l)

PYRIFOS 480 EC (chlorpyrifos 480 g/l)

Hnojivá

RADISTART P-MAX (mikrogranulované štartovacie hnojivo s obsahom N, P N 9 g/kg, P 17,5 g/kg, P2O5 40 g/kg + mikroprvky)

repka

Herbicídy

CLINIC (glyphosate 360 g/l)

Fungicídy

ALBUKOL (tebuconazole 250 g/l)

Insekticídy

CYTHRIN 25 EC (cypermethrin 250 g/l)

MOSPILAN PACK MOSPILAN 20 SP, CYTHRIN 250 EC (acetamiprid 200 g/kg, cypermethrin 250 g/l)

PYRIFOS 480 EC (chlorpyrifos 480 g/l)

Stimulátory

ASAHI SL (rastový biostimulátor)

Hnojivá

FOSTAR (listové hnojivo s vysokým obsahom fosforu N 85 g/l, P2O5 500 g/l)

NITROMAG (univerzálne dusíkato - horečnaté hnojivo N 370 g/l, MgO 40 g/l + mikroprvky)

PLONVIT (listové hnojivo s komplexným obsahom živín N 195 g/l, MgO 26 g/l, SO3 58,5 g/l + mikroprvky)

SLAMEX (prípravok pre zrýchlenie rozkladu pozberových zvyškov N 174 g/l, MgO 31 g/l + mikroprvky)

SULVIT (listové hnojivo s vysokým obsahom síry N 200, SO3 760 g/l)

Pomocné látky

ELASTIQ ULTRA (obmedzenie zberových strát)

repa

Herbicídy

ALIGRAM (propaquizafop 100 g/l)

BEETUP COMPACT (phenmedipham 80 g/l, desmedipham 80 g/l)

BETASANA SC (phenmedipham 160 g/l)

BETTIX 700 SC (metamitron 700 g/l)

DMP (desmedipham 160 g/l)

ETHOFOL 500 SC/ETHOSAT 500 (ethofumesate 500 g/l)

SAFARI 50 WG (triflusulfuron-methyl 500 g/l)

Fungicídy

JUWEL (epoxiconazole 125 g/l, kresoxim-methyl 125 g/l)

TOPSIN (thiophanate-methyl 500 g/l)

Insekticídy

TALSTAR 10 EC (bifenthrin 100 g/l)

Stimulátory

ASAHI SL (rastový biostimulátor)

kukurica

Herbicídy

DESORMONE LIQUID 60 SL (2,4-D 600 g/l)

HECTOR 53,6 WG (nicosulfuron 429 g/kg, rimsulfuron 107 g/kg)

LINUREX 50 SC (linuron 500 g/l)

PENDICOL 33 EC (pendimethalin 330 g/l)

ZEA PACK (ZEAGRAN 340 SE, HECTOR 53.6 WG) (bromoxynil 90 g/l, terbuthylazine 250 g/l, nicosulfuron)

Stimulátory

ASAHI SL (rastový biostimulátor)

Hnojivá

FOSTAR (listové hnojivo s vysokým obsahom fosforu N 85 g/l, P2O5 500 g/l)

CHELÁT Zn 6 (listové hnojivo s vysokým obsahom Zn 75 g/l)

MG – TITÁNIT (listové hnojivo so stimulačným účinkom MgO 63 g/l, SO3 126 g/l, Ti 8,5 g/l)

PLONVIT (listové hnojivo s komplexným obsahom živín N 195 g/l, MgO 26 g/l, SO3 58,5 g/l + mikroprvky)

RADISTART P-MAX (mikrogranulované štartovacie hnojivo s obsahom N, P N 9 g/kg, P 17,5 g/kg, P2O5 40 g/kg + mikroprvky)

SLAMEX (prípravok pre zrýchlenie rozkladu pozberových zvyškov N 174 g/l, MgO 31 g/l + mikroprvky)

Pomocné látky

PREFIN (zmáčadlo pre pôdne herbicídy)

AM – AGRO s.r.o., Murgašova 38/2, 949 01 Nitra  |  tel.: 037/651 21 35  |  e-mail: info@am-agro.com  |  IČO: 36 671 291  |  IČ DPH: SK2022233873