Prípravky


Listová výživa

ALOY Cereal

ALOY MgS

CUPROMIX

FOSTAR listové hnojivo s vysokým obsahom fosforu N 85 g/l, P2O5 500 g/l

KALPRIM listové hnojivo s vysokým obsahom draslíka N 44 g/l, K2O 400 g/l

MG – TITÁNIT listové hnojivo so stimulačným účinkom MgO 63 g/l, SO3 126 g/l, Ti 8,5 g/l

MIKROVIT BÓR listové hnojivo s vysokým obsahom bóru B 150 g/l

MOLYBDÉNIT listové hnojivo s vysokým obsahom molybdénu N 50 g/l, Mo 33 g/l

NITROMAG univerzálne dusíkato - horečnaté hnojivo N 370 g/l, MgO 40 g/l + mikroprvky

PLONVIT listové hnojivo s komplexným obsahom živín N 195 g/l, MgO 26 g/l, SO3 58,5 g/l + mikroprvky

RADISTART P-MAX mikrogranulované štartovacie hnojivo s obsahom N, P N 9 g/kg, P 17,5 g/kg, P2O5 40 g/kg + mikroprvky

SLAMEX prípravok pre zrýchlenie rozkladu pozberových zvyškov N 174 g/l, MgO 31 g/l + mikroprvky

SULVIT listové hnojivo s vysokým obsahom síry N 200, SO3 760 g/l

Tekuté cheláty

CHELÁT Cu 9 listové hnojivo s vysokým obsahom Cu 120 g/l

CHELÁT Fe 5 listové hnojivo s vysokým obsahom Fe 64 g/l

CHELÁT Mn 6 listové hnojivo s vysokým obsahom Mn 79 g/l

CHELÁT Zn 6 listové hnojivo s vysokým obsahom Zn 75 g/l

Viaczložkové hnojivá

PLONVIT ACTION 10-10-10

PLONVIT ENERGY 5-25-5

PLONVIT KALI 11-12-38

PLONVIT NITRO 31-12-10

PLONVIT OPTY 20-20-20

PLONVIT PHOSPHO 11-53-5

PLONVIT QUALITY 4-4-16

AM – AGRO s.r.o., Murgašova 38/2, 949 01 Nitra  |  tel.: 037/651 21 35  |  e-mail: info@am-agro.com  |  IČO: 36 671 291  |  IČ DPH: SK2022233873